Processen

Processen

Konsultationsmöte


Vi sitter ner tillsammans med er för att ta reda på vad det är ni behöver. Vi kommer med tips och råd kring vad som kan göras.


Efter konsultationsmötet så skickar vi en offert till er.

Bygglovsansökan och upphandling av entreprenör.I detta skede tar vi fram alla handlingar som behövs inför ett bygglov. Efter det så ansöker vi om ett bygglov.


Efter godkänt bygglov så hjälper vi er med upphandling av byggentreprenör vid behov.

Byggskede

 

Nu har ni fått ert bygglov. Ni har tecknat ett avtal med en byggentreprenör och ni är redo att börja bygga.

© TaqwaConsulting